Sản Phẩm Panel Phương Nam

PRICH VÁCH TRONG – PANEL PUR

Purich - Panel PUR có khả năng chống cháy, cách nhiệt cao nhằm tạo môi...

PROCY – PANEL PIR

Panel Procy Phương Nam có khả năng chống cháy, cách nhiệt cao nhằm tạo môi...

PRICH VÁCH NGOÀI – PANEL PU

Pureth - Panel PU có trọng lượng nhẹ, có khả năng cách âm, cách nhiệt...

PROCK – PANEL ROCKWOOL

Prock panel có lõi Bông Khoáng chống cháy, nói cách khác là không dẫn cháy....

PEXPA – PANEL EPS

Pexpa Panel EPS Phương Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001...